204/2017 – Έγκριση πίστωσης για την υπηρεσία «Καθαρισμός μοκετών, ταπετσαριών, κουρτινών των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»

204/2017 – Έγκριση πίστωσης για την υπηρεσία «Καθαρισμός μοκετών, ταπετσαριών, κουρτινών των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»