055/2017 – Έγκριση πίστωσης για την υπηρεσία «Καθαρισμός – Αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων του Δήμου προς πρόληψη πυρκαγιών»

055/2017 – Έγκριση πίστωσης για την υπηρεσία «Καθαρισμός – Αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων του Δήμου προς πρόληψη πυρκαγιών»