516/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Υπηρεσία μισθωμένης γραμμής μεταφοράς δεδομένων»