411/2017 – Έγκριση πίστωσης για την υπηρεσία «Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στο πλαίσιο λειτουργίας των επιμορφωτικών δράσεων 2017-2018 του Δήμου Ιλίου»

411/2017 – Έγκριση πίστωσης για την υπηρεσία «Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στο πλαίσιο λειτουργίας των επιμορφωτικών δράσεων 2017-2018 του Δήμου Ιλίου»