453/2017 – Έγκριση πίστωσης για την υπηρεσία «Συντηρήσεις ανελκυστήρων σε Δημοτικά κτίρια»

453/2017 – Έγκριση πίστωσης για την υπηρεσία «Συντηρήσεις ανελκυστήρων σε Δημοτικά κτίρια»