088/2017 – Έγκριση πίστωσης για την υπηρεσία «Συντήρηση & επισκευή δικύκλων για το έτος 2017»

088/2017 – Έγκριση πίστωσης για την υπηρεσία «Συντήρηση & επισκευή δικύκλων για το έτος 2017»