052/2017 – Έγκριση πίστωσης για την υπηρεσία «Συμβόλαιο συντήρησης δικτύου Wi-Fi»