Έγκριση πίστωσης, διάθεση ποσού 1.414,50€ με ΦΠΑ και τεχνικών προδιαγραφών, για την συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και φαξ