29 Οκτωβρίου, 2013

29 Οκτωβρίου, 2013

Έγκριση πίστωσης ποσού 59.882,55 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών και των Κ.Α.Π.Η. του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, έτους 2014, σε βάρος του Κ.Α. 10.6643.0003 που θα προβλεφθεί στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2014 a

ADSDHKEPAKA1062013.pdf

Έγκριση πίστωσης ποσού 715,86 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια καπέλων για τα μέλη των Κ.Α.Π.Η. του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, τα οποία συμμετέχουν στα θαλάσσια μπάνια, σε βάρος του Κ.Α. 10.6699.0003 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013 a

ADSDHKEPAKA0942013.pdf

Έγκριση πίστωσης ποσού 24.275,38 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και 23%, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης, για την «Προμήθεια ειδών για «Εκδηλώσεις (Μενού) των μελών των Κ.Α.Π.Η. του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, για τον εορτασμό της ‘‘Παγκόσμιας Ημέρας της Τρίτης Ηλικίας’’, έτους 2013», σε βάρος του Κ.Α. 00.6443.0007 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ., οικονομικού έτους 2013 a

ADSDHKEPAKA1222013.pdf