145/2013 ΔΗΚΕΠΑ – Έγκριση πίστωσης, διάθεση ποσού 119,99€ με ΦΠΑ και τεχνικών προδιαγραφών, για την προμήθεια ελαστικών για τη δίκυκλη μοτοσικλέτα του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου

145/2013 ΔΗΚΕΠΑ – Έγκριση πίστωσης, διάθεση ποσού 119,99€ με ΦΠΑ και τεχνικών προδιαγραφών, για την προμήθεια ελαστικών για τη δίκυκλη μοτοσικλέτα του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου