Έγκριση πίστωσης, διάθεση ποσού 14.587,80€ με ΦΠΑ και τεχνικών προδιαγραφών, για τις ηχητικές και φωτιστικές καλύψεις εκδηλώσεων

Έγκριση πίστωσης, διάθεση ποσού 14.587,80€ με ΦΠΑ και τεχνικών προδιαγραφών, για τις ηχητικές και φωτιστικές καλύψεις εκδηλώσεων