Έγκριση πίστωσης, διάθεση ποσού 18.654,95€ με ΦΠΑ για συμμετοχή του ΔΗΚΕΠΑ Ιλίου στη προγραμματική σύμβαση ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ – ΔΗΚΕΠΑ– ΙΛΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Έγκριση πίστωσης, διάθεση ποσού 18.654,95€ με ΦΠΑ για συμμετοχή του ΔΗΚΕΠΑ Ιλίου στη προγραμματική σύμβαση ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ – ΔΗΚΕΠΑ– ΙΛΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.