Έγκριση πίστωσης, διάθεση ποσού 528,90€ με ΦΠΑ και τεχνικών προδιαγραφών, για την προμήθεια φαξ για τις ανάγκες των υπηρεσιών

Έγκριση πίστωσης, διάθεση ποσού 528,90€ με ΦΠΑ και τεχνικών προδιαγραφών, για την προμήθεια φαξ για τις ανάγκες των υπηρεσιών