141/2013 ΔΗΚΕΠΑ – Έγκριση πίστωσης, διάθεση ποσού 7.933,50€ με ΦΠΑ και τεχνικών προδιαγραφών, για την προμήθεια αθλητικού υλικού για τις ανάγκες του τμήματος Αθλητισμού του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου

141/2013 ΔΗΚΕΠΑ – Έγκριση πίστωσης, διάθεση ποσού 7.933,50€ με ΦΠΑ και τεχνικών προδιαγραφών, για την προμήθεια αθλητικού υλικού για τις ανάγκες του τμήματος Αθλητισμού του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου