447/2013 – Έγκριση πίστωσης και ανάθεση για τη μουσική συναυλία με Ηπειρώτικα παραδοσιακά τραγούδια