Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 1.937,25 ευρώ με ΦΠΑ, Tεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της εργασίας: «συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών του λογισμικού των αθλητικών και πολιτιστικών προγραμμάτων»

Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 1.937,25 ευρώ με ΦΠΑ, Tεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της εργασίας: «συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών του λογισμικού των αθλητικών και πολιτιστικών προγραμμάτων»

Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 1.937,25 ευρώ με ΦΠΑ, Tεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της εργασίας: «συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών του λογισμικού των αθλητικών και πολιτιστικών προγραμμάτων»