Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 150,00 ευρώ με ΦΠΑ για την συμμετοχή υπαλλήλων σε επιμορφωτικό σεμινάριο

Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 150,00 ευρώ με ΦΠΑ για την συμμετοχή υπαλλήλων σε επιμορφωτικό σεμινάριο