323/2017 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 182.770,00 € για καταβολή αποζημίωσης, βάσει της υπ’ αριθμ. 18/2009 πράξης αναλογισμού, της υπ’ αριθμ. 165/2015 δικαστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της υπ’ αριθμ. 3137/2017 Δικαστικής Απόφασης του Εφετείου Αθηνών, για την απαλλοτρίωση κοινοχρήστου χώρου

323/2017 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 182.770,00 € για καταβολή αποζημίωσης, βάσει της υπ’ αριθμ. 18/2009 πράξης αναλογισμού, της υπ’ αριθμ. 165/2015 δικαστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της υπ’ αριθμ. 3137/2017 Δικαστικής Απόφασης του Εφετείου Αθηνών, για την απαλλοτρίωση κοινοχρήστου χώρου

323/2017 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 182.770,00 € για καταβολή αποζημίωσης, βάσει της υπ’ αριθμ. 18/2009 πράξης αναλογισμού, της υπ’ αριθμ. 165/2015 δικαστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της υπ’ αριθμ. 3137/2017 Δικαστικής Απόφασης του Εφετείου Αθηνών, για την απαλλοτρίωση κοινοχρήστου χώρου