032/2013 ΔΗΚΕΠΑ – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 2.706,00 ευρώ με ΦΠΑ, Tεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την εκδήλωση «Παιδικό πάρτυ»