407/2015 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 4.981,50€ με ΦΠΑ, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την πραγματοποίηση της μουσικής συναυλίας με ροκ και χορευτική μουσική στις 11.12.2015 στην πλατεία Γεννηματά του Δήμου Ιλίου στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2015

407/2015 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 4.981,50€ με ΦΠΑ, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την πραγματοποίηση της μουσικής συναυλίας με ροκ και χορευτική μουσική στις 11.12.2015 στην πλατεία Γεννηματά του Δήμου Ιλίου στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2015

407/2015 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 4.981,50€ με ΦΠΑ, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την πραγματοποίηση της μουσικής συναυλίας με ροκ και χορευτική μουσική στις 11.12.2015 στην πλατεία Γεννηματά του Δήμου Ιλίου στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2015