459/2017 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 53.342,00 € για καταβολή αποζημίωσης, βάσει της υπ’ αριθμ. 1/2009 πράξης αναλογισμού και της υπ’ αριθμ. 2564/2017 δικαστικής απόφασης του Εφετείου Αθηνών για την απαλλοτρίωση ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Διοτίμας και εντός του Ο.Τ. 2207 (Κ.Χ) περιοχής Ραδιοφωνίας, υπέρ των δικαιούχων και ποσού 1.177,17 € για καταβολή δικαστικών εξόδων (αμοιβή δικηγόρου – δικαστική δαπάνη), υπέρ του πληρεξούσιου δικηγόρου

459/2017 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 53.342,00 € για καταβολή αποζημίωσης, βάσει της υπ’ αριθμ. 1/2009 πράξης αναλογισμού και της υπ’ αριθμ. 2564/2017 δικαστικής απόφασης του Εφετείου Αθηνών για την απαλλοτρίωση ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Διοτίμας και εντός του Ο.Τ. 2207 (Κ.Χ) περιοχής Ραδιοφωνίας, υπέρ των δικαιούχων και ποσού 1.177,17 € για καταβολή δικαστικών εξόδων (αμοιβή δικηγόρου – δικαστική δαπάνη), υπέρ του πληρεξούσιου δικηγόρου

459/2017 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 53.342,00 € για καταβολή αποζημίωσης, βάσει της υπ’ αριθμ. 1/2009 πράξης αναλογισμού και της υπ’ αριθμ. 2564/2017 δικαστικής απόφασης του Εφετείου Αθηνών για την απαλλοτρίωση ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Διοτίμας και εντός του Ο.Τ. 2207 (Κ.Χ) περιοχής Ραδιοφωνίας, υπέρ των δικαιούχων και ποσού 1.177,17 € για καταβολή δικαστικών εξόδων (αμοιβή δικηγόρου – δικαστική δαπάνη), υπέρ του πληρεξούσιου δικηγόρου