168/2014 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 578,00€ με ΦΠΑ και Tεχνικών προδιαγραφών για τη μεταφορά πιάνου

168/2014 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 578,00€ με ΦΠΑ και Tεχνικών προδιαγραφών για τη μεταφορά πιάνου