170/2014 – Έγκριση πίστωσης και Τεχνικών Προδιαγραφών της εργασίας «Ετήσια συντήρηση του UPS, του υποσταθμού και του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους του Δημοτικού Καταστήματος»