200/2014 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών που αφορά την Εργασία «Συντήρηση – επισκευή εξοπλισμού (καρεκλών) του Ε’ Κ.Α.Π.Η. της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας»

200/2014 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών που αφορά την Εργασία «Συντήρηση – επισκευή εξοπλισμού (καρεκλών) του Ε’ Κ.Α.Π.Η. της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας»