169/2014 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια αφισών για τις Δημοτικές, Περιφερειακές και Ευρωεκλογές 2014»