Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια διακοσμητικών φωτιστικών σωμάτων στολισμού κοινοχρήστων χώρων για το Πάσχα», προϋπ. 9.619,50 € με ΦΠΑ

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια διακοσμητικών φωτιστικών σωμάτων στολισμού κοινοχρήστων χώρων για το Πάσχα», προϋπ. 9.619,50 € με ΦΠΑ

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια διακοσμητικών φωτιστικών σωμάτων στολισμού κοινοχρήστων χώρων για το Πάσχα», προϋπ. 9.619,50 € με ΦΠΑ

ADE1322010.pdfa