Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια κηπευτικού χώματος»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια κηπευτικού χώματος»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια κηπευτικού χώματος»

ADE1332010.pdfa