372/2013 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια χριστουγεννιάτικων δώρων φιλοξενούμενων ιδρυμάτων στο Δήμο μας»

372/2013 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια χριστουγεννιάτικων δώρων φιλοξενούμενων ιδρυμάτων στο Δήμο μας»