Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια υλικού γραφείου για τις ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων της Κοινωνικής Υπηρεσίας»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια υλικού γραφείου για τις ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων της Κοινωνικής Υπηρεσίας»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια υλικού γραφείου για τις ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων της Κοινωνικής Υπηρεσίας»

ade2282010.pdfa