049/2014 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και τεχνικών προδιαγραφών που αφορά την εργασία «Μεταφορές αθλουμένων σε αθλητικές δραστηριότητες του Δήμου Ιλίου οικ.έτους 2014»