Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα και ηλεκτροκινητήρων υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων στο σιντριβάνι της πλατείας Γ. Γεννηματά»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα και ηλεκτροκινητήρων υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων στο σιντριβάνι της πλατείας Γ. Γεννηματά»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα και ηλεκτροκινητήρων υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων στο σιντριβάνι της πλατείας Γ. Γεννηματά»

ade3522010.pdfa