Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών ποσού 4.500,00 € με ΦΠΑ για την προμήθεια μοκέτας σε αίθουσες γυμναστικής και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών ποσού 4.500,00 € με ΦΠΑ για την προμήθεια μοκέτας σε αίθουσες γυμναστικής και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών  ποσού 4.500,00 € με ΦΠΑ για την προμήθεια μοκέτας σε αίθουσες γυμναστικής και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης

ADSDAO_1252010.pdfa