Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών ποσού 2.600,00 € χωρίς ΦΠΑ για την προμήθεια οικίσκου και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών ποσού 2.600,00 € χωρίς ΦΠΑ για την προμήθεια οικίσκου και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών  ποσού 2.600,00 € χωρίς ΦΠΑ για την προμήθεια οικίσκου και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης

ADSDAO_1272010.pdfa