Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για μηχανές γραφείου των υπηρεσιών του Δήμου»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για μηχανές γραφείου των υπηρεσιών του Δήμου»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για μηχανές γραφείου των υπηρεσιών του Δήμου»

ade5642010.pdfa