Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού»

ade5222010.pdfa