Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για τη βελτίωση του εξαερισμού στο χώρο του μετασχηματιστή του υποσταθμού του Δημαρχιακού Μεγάρου»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για τη βελτίωση του εξαερισμού στο χώρο του μετασχηματιστή του υποσταθμού του Δημαρχιακού Μεγάρου»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για τη βελτίωση του εξαερισμού στο χώρο του μετασχηματιστή του υποσταθμού του Δημαρχιακού Μεγάρου»

ade6072010.pdfa

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για τη βελτίωση του εξαερισμού στο χώρο του μετασχηματιστή του υποσταθμού του Δημαρχιακού Μεγάρου»