304/2017 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την εργασία «Συντήρηση καυστήρων σχολικών κτιρίων για το σχολικό έτος 2017-2018 και κτιρίων του Δήμου»

304/2017 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την εργασία «Συντήρηση καυστήρων σχολικών κτιρίων για το σχολικό έτος 2017-2018 και κτιρίων του Δήμου»