374/2017 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Επέκταση εφαρμογής διαχείρισης κοινωνικών υπηρεσιών – «Νοιάζομαι»»

374/2017 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Επέκταση εφαρμογής διαχείρισης κοινωνικών υπηρεσιών – «Νοιάζομαι»»