063/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών της εργασίας «Αναβάθμιση προγραμμάτων λογισμικού της Τεχνικής Υπηρεσίας»

063/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών της εργασίας «Αναβάθμιση προγραμμάτων λογισμικού της Τεχνικής Υπηρεσίας»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών της εργασίας «Αναβάθμιση προγραμμάτων λογισμικού της Τεχνικής Υπηρεσίας»

AOE0632011.pdfa