227/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια επιγραφών σήμανσης εσωτερικών χώρων του κτιρίου της Κοινωνικής Υπηρεσίας»

227/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια επιγραφών σήμανσης εσωτερικών χώρων του κτιρίου της Κοινωνικής Υπηρεσίας»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια επιγραφών σήμανσης εσωτερικών χώρων του κτιρίου της Κοινωνικής Υπηρεσίας»

AOE2272012.pdfa