072/2014 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών των συνεργείων καθαριότητας»

072/2014 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών των συνεργείων καθαριότητας»