105/2014 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ειδών κηροπλαστικής, για τις ανάγκες των Κ.Α.Π.Η. της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας, έτους 2014»

105/2014 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ειδών κηροπλαστικής, για τις ανάγκες των Κ.Α.Π.Η. της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας, έτους 2014»