112/2014 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών που αφορά την «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής υποστήριξης για τη σύνταξη μελέτης Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Ττ.729 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου»

112/2014 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών που αφορά την «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής υποστήριξης για τη σύνταξη μελέτης Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Ττ.729 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου»