176/2014 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων του Δήμου»

176/2014 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων του Δήμου»