289/2014 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στις Παιδικές Χαρές του Δήμου»