412/2014 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Ετήσια Προμήθεια βιβλίων του τμήματος βιβλιοθηκών της Δ/νσης πολιτισμού για το έτος 2014»

412/2014 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Ετήσια Προμήθεια βιβλίων του τμήματος βιβλιοθηκών της Δ/νσης πολιτισμού για το έτος 2014»