418/2014 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος ασφαλείας στο νεόδμητο παιδικό σταθμό στο Ο.Τ. 6»