105/2016 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια χάρτινων ετικετών (καρτών μελών) σε ρολό για τις ανάγκες των πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων του Δήμου Ιλίου»

105/2016 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια χάρτινων ετικετών (καρτών μελών) σε ρολό για τις ανάγκες των πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων του Δήμου Ιλίου»