Έγκριση πίστωσης ποσού για δημιουργικό του εντύπου και αφισών για τις εκδηλώσεις Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου

Έγκριση πίστωσης ποσού για δημιουργικό του εντύπου και αφισών για τις εκδηλώσεις Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου

Έγκριση πίστωσης ποσού για δημιουργικό του εντύπου και αφισών για τις εκδηλώσεις Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου

adspk1472010.pdfa