Έγκριση πίστωσης ποσού για ενοικίαση περιπτέρων για εκδηλώσεις Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2010

Έγκριση πίστωσης ποσού για ενοικίαση περιπτέρων για εκδηλώσεις Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2010

Έγκριση πίστωσης ποσού για ενοικίαση περιπτέρων για εκδηλώσεις Σεπτεμβρίου  – Δεκεμβρίου 2010

adspk1432010.pdfa